Gwarancja

Wszystkie produkty sprzedawane dostępne w sklepie wannypremium.pl posiadają gwarancję. Podstawą gwarancji jest faktura VAT, którą przesyłamy wraz z zamówionymi produktami.

Dbając o najwyższy możliwy standard usług i o wygodę naszych Klientów zawsze zapewniamy gwarancję door to door. Gwarancja “od drzwi do drzwi” oznacza, że niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji firma kurierska odbiera produkt bezpośrednio od Klienta. Kurier przewozi produkt do punktu serwisowego, w którym następuje naprawa, a następnie sprawny towar transportowany jest z powrotem do Klienta.

Klient, który chce skorzystać z gwarancji może skontaktować się z firmą M2YOU telefonicznie, mailowo lub listownie. Do zgłoszenia gwarancyjnego musi być dołączona faktura VAT, którą Klient otrzymuje wraz z zamówionym produktem. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z nieprawidłowej instalacji, nietypowego użycia, uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad, uszkodzeń powstałych na skutek nie przestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu, zaniedbania lub uszkodzenia spowodowanego niewłaściwą konserwacją lub czyszczeniem oraz wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy. Nabywca traci gwarancję w razie wszelkich prób napraw podejmowanych przez nieupoważnione osoby fizyczne lub firmy.

W przypadku dokonywania naprawy produktu przez firmę M2YOU gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Nabywca nie mógł korzystać z towaru. W sytuacji, gdy następuje wymiana produktu na nowy, wolny od wad lub kiedy została dokonana istotna naprawa czas gwarancji biegnie od nowa.

Door to Door

Gwarancja “od drzwi do drzwi” to najlepsze rozwiązanie dla Klienta. Gwarancja “door to door”:

  • jest bardzo wygodna – Klient wysyła i odbiera produkt bez wychodzenia z domu,
  • jest niezwykle szybka – transport produktu firmą kurierską skraca czas do minimum,
  • jest bezpieczna – Klient ma pewność, że sprawny produkt zostanie należycie przygotowany do transportu,
  • jest najtańsza – nie generuje żadnych dodatkowych kosztów; przesyłka produktu jest dla Klienta darmowa, koszty ponosi serwis,
  • jest pewna – korzystanie ze znanych, zaufanych firm kurierskich powoduje, że ryzyko uszkodzenia produktu podczas transportu spada do minimum.