Klient, który dokonał zakupu w naszym sklepie ma prawo złożyć reklamację zamówionego produktu z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży. Postępowanie reklamacyjne normowane jest przez przepisy Kodeksu cywilnego oraz w zakresie sprzedaży konsumenckiej przez przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z Umową sprzedaży Klient może składać mailowo na adres: sklep@wannypremium.pl lub listownie na adres:

Adres korespondencyjny

M2You Spółka Jawna
02-662 Warszawa,
ul. Świeradowska 47

Zwrot towaru – magazyn

ul. Bruzdowa 56
02-991 Warszawa
tel.: +48 (22) 299-11-14
e-mail: sklep@wannypremium.pl

Sklep wannypremium.pl ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. Aby zwiększyć wygodę Klienta ustaliliśmy maksymalny czas na odpowiedź, który wynosi 14 dni. Odpowiedź dotycząca reklamacji wysyłana jest na podany przez Klienta adres lub w inny wybrany przez Klienta sposób. W przypadku, gdy reklamacja została uznana, sprzedawca jest zobowiązany do natychmiastowego przywrócenia reklamowanemu produktowi zgodności z umową. Jeżeli reklamowany produkt będzie naprawiany termin przywrócenia towaru do stanu zgodnego z umową wynosi do 14 dni; natomiast przy wymianie produktu na nowy do 7 dni.

Nabywca nie ma obowiązku dostarczenia reklamowanego produktu w sytuacji gdy: towar waży więcej niż 10 kg; jest dużych rozmiarów; kiedy urządzenia oraz inne produkty są zainstalowane lub wbudowane na stałe. W takim przypadku konsument musi wskazać miejsce, w którym znajduje się produkt, a następnie ustalić wraz z przyjmującym reklamację termin oględzin lub odbioru produktu ( termin nie może być dłuższy niż 7 dni). Jeżeli konsument nie dostarczył produktu wraz z reklamacją, czas rozpatrzenia reklamacji liczy się od dnia dostarczenia produktu lub od dnia dokonania oględzin towaru wadliwego u konsumenta przez sprzedawcę. W ostatnim wymienionym przypadku czas rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć 21 dni od dnia jej zgłoszenia.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji sklep wannypremium.pl zawiadamia Klienta o swojej decyzji wraz z pisemnym uzasadnieniem.

W przypadku produktów objętych gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży.