Podstawą zgłoszenia reklamacji jest faktura, która jest zawsze dołączona do zamówionego produktu. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić:

  • listownie – przesłanie pisma na adres:
    Sklep wannypremium.pl

    M2YOU Spółka Jawna
    ul. Świeradowska 47
    02-662 Warszawa
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wannypremium.pl,

Sklep wannypremium.pl ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie; maksymalny czas na odpowiedź  wynosi 14 dni. Postępowanie reklamacyjne normowane jest przez przepisy Kodeksu cywilnego oraz  w zakresie sprzedaży konsumenckiej przez przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).